نماهنگ منم آرش
یک تیر و یک تیرانداز و یک ایران
سرایشی تازه از حماسه ی آرش
شعر : استاد محمد حسین غلامی سرای
کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

‎#حماسهآرش