نماهنگ آذربایجان بایاتی لاری
دوبیتی های آذربایجان
قسمت هفدهم
با صدای : محمد حسین غلامی سرای
کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی