دنبال بهترین نباش،دنبال یه آدم معمولی باش که سعی میکنه برات بهترین باشه emoji