قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هایت را به پیش خدا گلایه کنی؛ نظری به پایین بینداز و داشته هایت را شاکر باش