جلیقه نجات است؛

این دوستت دارم های تو...

من با آن ها...

دل به دریاهایِ طوفانی میزنم....