‌‌

ترجیح میدم تنهایی برم جایی که

هیچکسو نمیشناسم تا اینکه میون این همه

آشنا تنها باشم!!