‌‌‌‌

در میان هیاهوی مردم این شهر

تو مرا محکم بغل بگیر و رها مکن

بگذار بفهمم کل دنیا را هم اگر بگردم

جایی امن‌تر از آغوش تو پیدا نمیشود