نمیدونم از چند سالگیه
ولی از یه سنی به بعد
همونی میشه که جناب سعدی میگه
ببین و بگذر و خاطر به هیچکس مسپار