اونی که ازت ناراحته و میاد دلیلشو بهت میگه از نظر عقلی ده سال از اونی که رفتارشو باهات عوض میکنه جلوتره!