‌‌‌ زیبایِ بی چون و چرا، هرگز نفهمیدی

تنها دلیلِ خوب این دنیایِ بد بودی♡