ولی باید یکی باشه

که زل بزنه تو چشاتو بگه :

قول میدم جوری نگات کنم که

هیچ آینه ای تورو اینجوری نشونت نده!