‌‌

‌‌‌‌من از دارِ دنیا یه خودمو داشتم، اونم به تو باختم...!