‌‌‌‌‌

زندگی واقعا ساده‌ست

ولی ما اصرار داریم پیچدش کنیم...!

‌‌‌‌‌