بچه بودم معلممون گفت یه لیست از کسایی که تا آخر عمر کنارتون میمونن بنویسید،دو برگ آچار اسم نوشتم،ولی لیست معلم فقط یه خط داشت،سایه‌ام البته آن هم به نور بستگی دارد emoji