سریال افرا که این شبها از شبکه 1 پخش میشه
به نظرم که عالی هستش
فیلمبرداریش در استان گیلان هست،
که کارگردانش آقای توفیقی سعی کرد به همه جوانب از هر لحاظ توجه کنه.
🍀🌴🍀