الَّذينَ إِذا أَصابَتهُم مُصيبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ﴿۱۵۶﴾
آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می‌رسد، می‌گویند: «ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمی‌گردیم!»
سوره مبارکه البقرة آیه ۱۵۶

باز عزیزی با پرواز خود آسمان دلمان را بارانی کرد و به فرزند عزیزش پیوست .
فراق الحاجیه خانم راضیه صابری کهنموئی مادر شهید اندوهی بی پایان بر دل و جانمان است که جز به لطف الهی و صبر جمیل تسلی نمی یابد.
خداوند بیامرزدش و در اعلی علیین بهشت کنار فرزندعزیزشهیدش جای دهد .
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی