گاهی وقت ها ، باید یکم از درون بمیری تا با نسخه‌ی قوی‌تر و عاقل‌تر خودت دوباره متولد بشی