زندگی مثل پازل میمونه وقتتو حرومِ این نکن تا آدمارو جایی قرار بدی که اندازشون نیست