زندگی هیچ گاه
به بن بست نمیرسد
کافیست چشم باز کنیم
و راههای گشوده ی
بیشماری را فرا روی خود ببینیم
"خــــــــــدا"  که باشد
هر معجزه ای ممکن میگردد...

عصر زیبای سه شنبه
مرداد ماهتون سرشار از شادمانی💐