‏از خصوصیات آدم های خوب

‏اینه که وقتی جایی بد رفتاری میکنن،

‏خودشون بیشتر اذیت میشن..!