‌‌

‏بهترین شناگ‍ّرم که باشی

یک شب تو رویایٍ یک نفر غرق میشی !