بعضی از آدما

خاطرشون یه جور عجیبی دوست داشتنیه

گرم دلنشین و به یادموندنی...

دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه

وقتی به آخر می رسه

دوباره میزنی عقب تا از اول گوش کنی!

مث یه رفیق همیشگی...