هی نگید « یه روز خوب میاد »

باور کنید همه ی روزهای خوبتون داره میره

emojiemojiemojiemoji