یا اشتباهات کسی رو نبخشید، یا اگه می‌بخشید هی یادآوریش نکنید...