قدرت کلماتت را بالا ببر
نه صدایت را ... !

این باران است
که باعث رشد گل‌ها می‌شود

نه رعد و برق‌ !