‌‌

‌تو اخرین نفری هستی

که برای اولین بار عاشقش شدم