‌‌‌

هیچی بدتر از دلتنگی نیست

انگار میخوای بمیری ولی روزی هزار بار

باید زنده بمونی...!