زندگی ممکنه قبل از زدن یه سری حرفا جونتو ازت بگیره ، پس اگه فردایی نبود، بدون که من همیشه دوستت دارم