🌸🍃خلاصه ی تمام کتاب هاى مثبت اندیشی

دنیا همین یک جمله است

حالت رو عالی نگه دار

اتفاق هاى عالی برات میفته🌹اگر در زندگی چیزی برای شکرگزاری

پیدا نکردی

دستت رو بذار روی قلبت❤️

ببین امروز این تپش

ارزش شکرگزاری نداره؟امروزتون سرشار از خیر و بركت

شادى و احساس خوب

خبرهای عالی و پر از عشق😘