‏هر روز با خودت تکرار کن

‏من برای سرگرمی کسی رو وابسته خودم نمیکنم emoji