🔸ماست يونانى با توجه به محتوای فیبری و تسهیل سیستم گوارشی، برای کنترل وزن بدن مفید است.🍧ماست یونانی با دیگر ماست ها متفاوت است چرا که این ماست طی فرآیند تحت فشار آبش از بین می رود.فایده عمده این نوع ماست محتوای فیبری بالای آن است. علاوه بر آن مصرف این ماست بهترین روش برای کنترل مشکلات گوارشی است. محتوای فیبری به طور معمول می تواند به تسهیل سیستم گوارشی درون بدن کمک کند. این فایده ماست یونانی مانند فواید جو و عدس است که حاوی فیبر بالایی است.