‌‌

[ دوستـت دارم ]

مجنـون تر از لیـلی، شیـرین‌تر از فرهـاد..💛