باید بفهمیم که همدیگه رو نمی‌فهمیم،

اینجوری بقیه مسائل قابل حله!