‌‌

ɪ ʙυiʟd мʏ ωoʀʟd wiтн ʏoυمن با تو میسازم دنیامو ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌