دیدی وقتی زیادی گرسنه می‌مونی میل

به غذا رو از دست میدی؟یعنی در عین

حال كه گرسنه‌ای غذا نمی‌خوای.گاهی وقتا

آدما این‌جورین، انقد منتظر می‌مونن

كه دیگه سیر میشن دیگه نمیخوان