مگه چندبار، آدمی میاد تو زندگیمون

که وقتی بدقلق و ناراحتیم،

همه این بداخلاقیا رو‌ به جون بخره

و فرقِ بینِ درک‌کردن و ترک‌کردن رو تشخیص بده؟

اگه همچین آدمی رو کنارت داری، از دستش نده!