🌸🍀امروز

طوری بخند که تقدیر خنده هايت را بپذيرد.چنان عشق بورز❤️

که تنفر راهش را بگیرد و برود.طوری خوب زندگی کن

که از تماشای زندگیت سیر نشوى.این زندگی نیست که می‌گذرد

ما هستیم که رهگذریم

پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن😁

مهربان باش و محبت کن😍