🔸نوشیدن آب به‌اندازه دست‌کم ۸ لیوان در روز بدن را آب‌رسانی می‌کند، سموم مضر را دفع می‌کند و موجب می‌شود کمتر غذا بخورید و وزن کم کنید.🍹کم‌آبی موجب می‌شود بدن آب را ذخیره کند و در نتیجه وزن قسمت میانی بدن تا ۲ کیلوگرم افزایش یابد. هرچه آب بیشتری بنوشید، آب و ضایعات بیشتری دفع می‌شود و در نتیجه، بدن از سموم مضر پاک می‌شود و در طول زمان وزن بیشتری کم می‌کنید.نوشیدن نیم لیتر آب حدود ۳۰ دقیقه پیش از غذا موجب کاهش گرسنگی و کالری مصرفی مى شود.