🌸🍃هر روز که چشم باز می کنیم

فرصتى برای زندگی دوباره

فرصت دیدن زیبایی ها

فرصت دستیابی به اهداف

و رسيدن به آرزوها و رویاهايمان را داریم👌🏼🌺🍃امروز رو قدر بدونیم

و این لحظه را به عنوان فرصت دوباره

برای تحقق خواسته هامون بدونیم

و از هیچ کوششی دریغ نکنیم😍🤩