ی سری هستن
نوبتشون برای واکسن رسیده و ناز میکنن میگن نمیزنیم


(به دلیل عدم اطمینان به واکسن)

ی عده هم هستن به دلیل عجله زیادشون میرن واکسن میخرن

تهش میفهمن ک شل کننده عضلات بودهemoji

۲۰ملیون بدی بعد بفهمی شل کننده عضلات خریدیemojiemoji