🔸بهترین زمان نوشیدن آب چه زمانی است و چرا ؟1️⃣ دو لیوان آب، صبح ها بعد از بیدار شدن (به فعال کردن اعضای داخلی کمک می کند)2️⃣ یک لیوان آب 30 دقیقه قبل از غذا (به هضم غذا کمک می کند)3️⃣ یک لیوان آب قبل از حمام (از فشار خون بالا جلوگيرى مى كند)4️⃣ هنگام بیماری (کمک به از بین رفتن میکروب ها و باکتری ها)5️⃣ هنگام خستگی (علت خستگی گاهی کم آبی بدن است)6️⃣ قبل از تمرینات ورزشی (سبب بازیابی انرژی می شود)7️⃣ یک لیوان آب یک ساعت قبل از خواب (به جلوگیری از سکته و حملات قلبی کمک می کند).