گاهی وقت‌ها معجزه همون آدم‌های خوش قلبی هستن که اتفاقی سر راهتون قرار میگیرن