نکته جالب اینجاست که وقتی یاد میگیری تنهایی شاد باشی ، خیلیا میخوان کنارت باشن