فردا دارم میرم واکسن بزنم
emojiemojiemoji
اگه مردیم خوبی بدی دیدین حلال کنین...