چی میشه به جای

"من که بهت گفته بودم"

توی شکست‌ها به همدیگه بگیم

"من که کنارتم، پس غصه چیو میخوری؟!"