"تفاهم نداشتن" فقط اونجا که میگه:درونِ ما تفاوت هاست

تو مبتلا به درمانی؛

و من دچار بیماری...♥️