جناب می‌فرماید:

《می‌تَراود حسرتِ آغوش، از آغوشِ ما...》دقیقاً حال و روزِ ما رو فرموده!