بعضیا هیچوقت قرار نیست از تو خوششون بیاد چون حضور تو اونارو یادِ رویاهاشون میندازه