باز محرم رسید و دل پرچم گرفته

باز محرم رسید و کتیبه غم گرفته

باز محرم رسید و فطرس دم گرفته

محرم آمد...emoji

دیباچه عشق و عاشقی باز شود
دل‌ها همه آماده پرواز شود
با بوی محرم الحرام تو حسین
ایام عزا و غصه آغاز شود…
emojiemojiemoji