بیست سالم که بود، دلم میخواست یه روزی با یکی رو جدول کنار خیابون راه برم

الان سی سالمه. دیگه دلم نمیخواد ولی از اینکه تو بیست سالگی تجربش نکردم ناراحتم.

میدونی هر چیزی به وقتش قشنگه